1019 lượt xem
bình luận

Tử Vi dưới mắt khoa học - Vu Thiên Nguyễn Đắc Lộc

Thiếu quyển sách này là một thiếu sót trầm trọng cho kiến thức hạn hẹp về Tử Vi của ta hiện tại chỉ thuần về huyền bí, vì chưa có ai giải thích tại sao con người lại chịu ảnh hưởng mật thiết của các dữ kiện được gọi là “sao” đó: tại sao ông sao này lại an thế này, ông sao kia lại an thế kia...?

Sử dụng Tử Vi ngày hôm nay cũng giống như mình sử dụng chiếc xe hơi, sử dụng hột gạo để nấu cơm, sử dụng căn nhà để ở chứ không quay về nguồn xem cách thức cấu thành chiếc xe hơi thế nào, xem các giai đoạn trồng trọt cây lúa ra sao...

Tác giả Vu Thiên đơn phương làm công việc về nguồn đó sao cho hợp với quan điểm của Hi Di Trần Đoàn mà không xa rời khoa học hiện đại. Ông đã thành công một phần công trình nhiêu khê trên.

Việc chấp nhận hay không sẽ là một đề tài dài làm tốn bao nhiêu giấy mực của người ham học hỏi, thích nghiên cứu trước vấn đề mới mẻ này. Tại tác phẩm, tác giả có những quan niệm về an sao lập số đặc dị hơn các sách mà ta có trong tay. Một cuộc cách mạng Tử Vi để thay đổi quan niệm lỗi thời, cũ rích ắt không phải là con đường xa lộ dẫn đến mục tiêu. Bởi một vấn đề nho nhỏ là Ngũ hành các sao của các môn phái Tử Vi đương thời còn là một hố cách biệt thay huống hồ là công tác trọng đại này.

Tuy nhiên, năm này ta chưa cải cách được thì 10 năm, 20 năm sau giới trẻ chúng ta sẽ lại bắt tay vào công cuộc khám phá nối tiếp công trình của tác giả để khoa học hóa môn Tử Vi, đưa nó vào chương trình giáo dục văn hóa đặc thù của dân tộc Việt. Âu cũng là một phương thức cải cách đời sống tinh thần của người Việt Nam cho hợp lẽ tự nhiên của tạo hóa mà tác giả đã bắt đầu gieo cuống nó một hạt giống rồi vậy.

Thêm bình luận
bình luận:

  Bài viết khác
  Tử Vi phú giải - Thái Vân Trình
  Kho eBook

  Tử Vi phú giải - Thái Vân Trình

  Bởi thienphu
  Tháng Ba 01, 2020 · 3 min read

  Tử Vi đẩu số toàn thư - Vũ Tài Lục
  Kho eBook

  Tử Vi đẩu số toàn thư - Vũ Tài Lục

  Bởi thienphu
  Tháng Ba 01, 2020 · 3 min read

  Tử Vi nghiệm lý - Thiên Lương
  Kho eBook

  Tử Vi nghiệm lý - Thiên Lương

  Bởi thienphu
  Tháng Ba 01, 2020 · 3 min read