các bài trắc nghiệm tử vi cơ bản
Âm Dương sơ cấp khảo thí 25 lượt khảo thí
Top 5
Score
Time
ikq50484
90
2.76
cuongdn72
90
5.84
huynguyen01649445397
90
4.42
tmh.shunsui.kyoraku
86
1.54
hienpham20101991
86
4.36
thienmon23
86
5.52
trungbanana
81
4.37
aquietboy
81
4.64
giangbg102
81
3.31
tuan.gb.vn
76
4.94
thuannguyen12081998
76
3.36
smallfire_93
73
3.51
xomtromethuong
71
5.37
chanhleoexo173
71
6.53
ta.xmen
71
5.01
fireball190189
67
2.76
vule311
67
3.32
minhhieuknight
62
6.52
nghiatran
45
1.81
lephong190497
43
5.32
Tham gia
Ngũ Hành sơ cấp khảo thí 18 lượt khảo thí
Top 5
Score
Time
joker
100
3.05
ngolamanhnkt
95
5.07
clink12300
95
7.67
ikq50484
90
5.17
longks2011
90
6.84
tmh.shunsui.kyoraku
90
1.52
huynguyen01649445397
85
6.01
hienpham20101991
81
7.93
thuannguyen12081998
80
4.59
thienmon23
80
7.49
Tuan55544
75
5.87
tuan.gb.vn
70
6.59
longkidolk
70
8.54
khanh19982014
60
2.34
lta267935
60
3.23
trungbanana
60
4.07
vanthinhnguyen1908
50
4.47
nghiatran
30
1.27
Tham gia
Can Chi sơ cấp khảo thí 7 lượt khảo thí
Top 5
Score
Time
trungbanana
95
3.01
hienpham20101991
95
5.26
tuan.gb.vn
85
5.01
tmh.shunsui.kyoraku
80
3.18
anhien5440
50
5.15
nghiatrancoder
35
1.58
joker
25
2.66
Tham gia
An sao khảo thí 11 lượt khảo thí
Top 5
Score
Time
nghiatran
95
2.63
longks2011
90
3.82
tranbaduc1997
85
3.74
hienpham20101991
85
4.87
trungbanana
81
2.92
giangbg102
75
3.6
chiefsecretary357
65
3.94
thanhdung
45
4.46
tuan.gb.vn
45
6.79
nghiatrancoder
25
1.77
joker
24
1.5
Tham gia