các bài trắc nghiệm tử vi cơ bản
Âm Dương sơ cấp khảo thí 19 lượt khảo thí
Top 5
Score
Time
huynguyen01649445397
90
4.42
ikq50484
90
2.76
tmh.shunsui.kyoraku
86
1.54
thienmon23
86
5.52
giangbg102
81
3.31
tuan.gb.vn
76
4.94
thuannguyen12081998
76
3.36
smallfire_93
73
3.51
ta.xmen
71
5.01
xomtromethuong
71
5.37
vule311
67
3.32
fireball190189
67
2.76
minhhieuknight
62
6.52
nghiatran
45
1.81
lephong190497
43
5.32
nghiatrancoder
38
2.39
nguyengiang08099676
33
1.18
Tham gia
Ngũ Hành sơ cấp khảo thí 15 lượt khảo thí
Top 5
Score
Time
joker
100
3.05
ngolamanhnkt
95
5.07
clink12300
95
7.67
tmh.shunsui.kyoraku
90
1.52
ikq50484
90
5.17
huynguyen01649445397
85
6.01
thienmon23
80
7.49
thuannguyen12081998
80
4.59
Tuan55544
75
5.87
tuan.gb.vn
70
6.59
longkidolk
70
8.54
lta267935
60
3.23
khanh19982014
60
2.34
vanthinhnguyen1908
50
4.47
nghiatran
30
1.27
Tham gia
Can Chi sơ cấp khảo thí 5 lượt khảo thí
Top 5
Score
Time
tuan.gb.vn
85
5.01
tmh.shunsui.kyoraku
80
3.18
anhien5440
50
5.15
nghiatrancoder
35
1.58
joker
25
2.66
Tham gia
An sao khảo thí 7 lượt khảo thí
Top 5
Score
Time
nghiatran
95
2.63
giangbg102
75
3.6
chiefsecretary357
65
3.94
thanhdung
45
4.46
tuan.gb.vn
45
6.79
nghiatrancoder
25
1.77
joker
24
1.5
Tham gia