có:

768.509

lá số ở chế độ công khai

các lá số mới nhất ▶
có:

981

thành viên

xem top thành viên ▶
Tìm lá số bằng cách cục:

Lá số mới nhất

Các lá số được để chế độ công khai để cộng đồng cùng luận giải

Đương số: Nguyễn Quốc Đạt | Nam | Giờ Thân | Ngày 21 | Tháng 05 | Năm 1979

Đương số: Vũ Thị Quỳnh Anh | Nữ | Giờ Ngọ | Ngày 26 | Tháng 08 | Năm 1994

Đương số: Vũ Thị Quỳnh Anh | Nữ | Giờ Ngọ | Ngày 26 | Tháng 08 | Năm 1994

Đương số: Nguyễn Kim Oanh | Nữ | Giờ Tuất | Ngày 16 | Tháng 10 | Năm 1995

Đương số: ĐẶNG TUẤN ANH | Nam | Giờ Dần | Ngày 02 | Tháng 05 | Năm 1977

Đương số: Trần Văn Su Ky | Nam | Giờ Mùi | Ngày 29 | Tháng 05 | Năm 1980

Đương số: Nguyên hoàng anh | Nam | Giờ Thìn | Ngày 01 | Tháng 05 | Năm 1994

Đương số: Nguyên hoàng anh | Nam | Giờ Thìn | Ngày 21 | Tháng 03 | Năm 1994

Đương số: Lê Anh Tuấn | Nam | Giờ Mão | Ngày 19 | Tháng 03 | Năm 1972

Đương số: k | Nữ | Giờ Tỵ | Ngày 16 | Tháng 07 | Năm 1998