có:

770.064

lá số ở chế độ công khai

các lá số mới nhất ▶
có:

1.008

thành viên

xem top thành viên ▶
Tìm lá số bằng cách cục:

Lá số mới nhất

Các lá số được để chế độ công khai để cộng đồng cùng luận giải

Đương số: NGUYEN KIM TUYEN | Nữ | Giờ Mùi | Ngày 29 | Tháng 08 | Năm 1993

Đương số: NGUYEN KIM TUYEN | Nữ | Giờ Sửu | Ngày 29 | Tháng 08 | Năm 1993

Đương số: nguyễn văn mưa | Nam | Giờ Hợi | Ngày 18 | Tháng 10 | Năm 1984

Đương số: ĐÀM VĨNH HƯNG | Nam | Giờ Sửu | Ngày 02 | Tháng 10 | Năm 1971

Đương số: X1 | Nam | Giờ Tỵ | Ngày 30 | Tháng 05 | Năm 1994

Đương số: Park Hang Seo | Nam | Giờ Ngọ | Ngày 04 | Tháng 01 | Năm 1959

Đương số: NGUYỄN KIM TUYẾN | Nữ | Giờ Mùi | Ngày 29 | Tháng 08 | Năm 1993

Đương số: can | Nam | Giờ Tí | Ngày 24 | Tháng 07 | Năm 1949

Đương số: a | Nam | Giờ Tí | Ngày 24 | Tháng 07 | Năm 1949

Đương số: Tong Thanh Tam | Nam | Giờ Ngọ | Ngày 06 | Tháng 01 | Năm 1991