có:

768.509

lá số ở chế độ công khai

các lá số mới nhất ▶
có:

981

thành viên

xem top thành viên ▶
Tìm lá số bằng cách cục:

Lá số mới nhất

Các lá số được để chế độ công khai để cộng đồng cùng luận giải

Đương số: KẺ 2 LẦN YỂM BÙA | Nữ | Giờ Ngọ | Ngày 27 | Tháng 12 | Năm 1976

Đương số: Cjdjdi | Nam | Giờ Thân | Ngày 17 | Tháng 11 | Năm 1990

Đương số: Trần Ngọc Khởi | Nam | Giờ Dậu | Ngày 30 | Tháng 09 | Năm 1981

Đương số: Hoàng phúc khang | Nam | Giờ Tí | Ngày 19 | Tháng 11 | Năm 1970

Đương số: Hoàng phúc khang | Nam | Giờ Tí | Ngày 19 | Tháng 11 | Năm 1970

Đương số: Nguyễn Viết Trung Hiếu | Nam | Giờ Thân | Ngày 17 | Tháng 09 | Năm 2006

Đương số: Nguyễn Viết Trung Kiên | Nam | Giờ Thân | Ngày 20 | Tháng 12 | Năm 1999

Đương số: Nguyễn Song Hiển | Nam | Giờ Dần | Ngày 04 | Tháng 07 | Năm 1974

Đương số: a | Nam | Giờ Sửu | Ngày 26 | Tháng 02 | Năm 1991

Đương số: Đới Minh Tâm | Nam | Giờ Sửu | Ngày 30 | Tháng 01 | Năm 1986