có:

770.064

lá số ở chế độ công khai

các lá số mới nhất ▶
có:

1.008

thành viên

xem top thành viên ▶
Tìm lá số bằng cách cục:

Lá số mới nhất

Các lá số được để chế độ công khai để cộng đồng cùng luận giải

Đương số: 123 | Nam | Giờ Thìn | Ngày 02 | Tháng 08 | Năm 1979

Đương số: Gia Anh Do | Nam | Giờ Tí | Ngày 29 | Tháng 06 | Năm 2009

Đương số: Gia Anh Do | Nam | Giờ Tí | Ngày 30 | Tháng 06 | Năm 2009

Đương số: Gia Anh Do | Nam | Giờ Sửu | Ngày 30 | Tháng 06 | Năm 2009

Đương số: Gia Anh Do | Nam | Giờ Sửu | Ngày 08 | Tháng 05 | Năm 2009

Đương số: Gia Anh Do | Nam | Giờ Sửu | Ngày 30 | Tháng 06 | Năm 2009

Đương số: Gia Anh Do | Nam | Giờ Sửu | Ngày 30 | Tháng 06 | Năm 2009

Đương số: Gia Hy | Nam | Giờ Sửu | Ngày 18 | Tháng 03 | Năm 1973

Đương số: Gia Hy | Nam | Giờ Sửu | Ngày 14 | Tháng 02 | Năm 1973

Đương số: Phạm Hà Trang | Nữ | Giờ Mão | Ngày 25 | Tháng 04 | Năm 2003