có:

768.509

lá số ở chế độ công khai

các lá số mới nhất ▶
có:

981

thành viên

xem top thành viên ▶
Tìm lá số bằng cách cục:

Lá số mới nhất

Các lá số được để chế độ công khai để cộng đồng cùng luận giải

Đương số: Lê thị thương | Nữ | Giờ Mùi | Ngày 05 | Tháng 09 | Năm 1995

Đương số: Meow | Nữ | Giờ Tí | Ngày 27 | Tháng 08 | Năm 1990

Đương số: Meow | Nữ | Giờ Tí | Ngày 27 | Tháng 08 | Năm 1990

Đương số: trung | Nam | Giờ Tỵ | Ngày 22 | Tháng 10 | Năm 1999

Đương số: Vũ Hồng Quân | Nam | Giờ Dần | Ngày 23 | Tháng 05 | Năm 1976

Đương số: Vũ Hồng Quân | Nam | Giờ Dần | Ngày 23 | Tháng 05 | Năm 1796

Đương số: Phạm Ngọc Toàn | Nam | Giờ Dần | Ngày 08 | Tháng 07 | Năm 1994

Đương số: T | Nam | Giờ Hợi | Ngày 03 | Tháng 03 | Năm 1979

Đương số: đỗ huy hoàng | Nam | Giờ Tỵ | Ngày 01 | Tháng 08 | Năm 1995

Đương số: Nguyễn Mạnh Hùng | Nam | Giờ Dậu | Ngày 08 | Tháng 05 | Năm 1995