630 lượt xem
bình luận

Thiên Mã ngộ Hao gia lâm Triệt Tuần Mạng Thân, yểu triết hình thương

Bài của cụ Đông Nam Á, đăng trên tạp chí Khoa học Huyền bí số 75-1-B.

Trong đời tôi, cho đến lúc này mới gặp có hai cụ kể là đặc biệt, tức cụ Phủ Vinh (tri phủ từ quan về nhà đọc sách, làm việc cách mạng) và cụ Đẩu Sơn (hiện viết cho KHHB). Hai cụ đều là những nhà khảo cứu về các môn huyền bí, tài liệu chất cao như núi. Tôi kính phục hai cụ về chỗ hai cụ coi số không lấy tiền, và giúp cho anh em, nhất quyết không đội lốt tiên tri để đi cầu xin gõ cửa các ông lớn nhà giầu để mượn danh, khảo đoán những lá số phi phàm.

Hồi còn sanh tiền, năm 1949 Phủ Vinh ở Phú Thị, anh Kính đã giới thiệu tôi với cụ. Nhìn các loại sách về môn luận số như Giả Hạc, Hà Lạc, Tứ Tự Kim, Hi Di đẩu số, tôi phải tá hỏa... Tôi hỏi cụ Vinh:
- Thời nay ly loạn, đường danh mối lợi tràn trề, công hầu khanh tướng hay bị gậy lang thang chỉ một sớm một chiều, lòng người không ổn cố. Kẻ có danh thì sợ mất, kẻ không chức thì lao xao đi kiếm những mong một bước nên quan. Đa số đi hỏi các nhà tiên tri, nhưng họ là người không đáng kể. Về phần cụ, có cái sở học rộng rãi, cụ lại là quan trường xưa, cái chức tỉnh trưởng đối với cụ là thấp, với những chức cao hơn nữa, cụ cũng thừa điều kiện, thế sao cụ cứ ở ẩn nhẫn, nghèo khổ thế này?

Cụ Phủ Vinh cười xòa, với vẻ mặt hiền từ... Tôi mới nghĩ đến những người cố bon chen vào đường danh lợi. Đường danh lợi... Ngày nay ngồi viết lại, tôi nhớ đến Thát, người em họ tôi.

Lá số tốt

Năm 1949, Thát mang lá số Tử Vi đến nhờ tôi đoán. Lần nào tôi cũng thoái thác, với lý do rất thẳng thắn:
- Chú còn lạ gì! Cả họ ghét tôi về cái tội không lập cho ai một lá số nào.
- Thì sẵn lá số và lời giải đoán đây, cũng như các câu phú giải, anh thử soát xem họ phê có đúng không!

Tôi nhìn vào lá số của Thát, thấy tuổi Nhâm Tuất mạng lập tại Dần, thân cư Thê ở Tý. Mạng có Tử Vi, Thiên Phủ, Thiên Mã, Đại Hao và Triệt, Hóa Quyền, Hóa Khoa, Phượng Các, Giải Thần, có những thứ hung tinh dữ dằn cả.

Tôi lắc đầu:
- Chịu, không sao đoán nổi lá số của em.
- Thì anh đọc mấy câu phú do cụ Đồ Cổn ghi trong lá số đó.

Tôi lẩm nhẩm đọc: “Tử Phủ ngộ Khoa Quyền, Mạng Phượng Thân Long, tảo tuế đắc quan hành chánh. Phú Quý, Thọ liệt thượng cách”. Cung Thê có biên: “Nhị thập nhị tuế, tất ngộ lương nhân, tiên trở hậu thành, tử tôn quý hiển...”. Toàn những câu giải đoán sống lâu, giầu bền cả.

Tôi hỏi Thát:
- Cậu lúc này 28 tuổi rồi, may nhờ thời loạn mà họ đùn cho cậu chức bang tá ở đây. Nếu không nhờ Thiếu úy Đinh Văn Lực đánh Đông dẹp Bắc thì làm sao cậu ở yên đây? Vả lại, từ lúc cậu thi trượt bằng cơ thủy, cậu ở nhà trông nom bán hàng tạp hóa cho các cụ đến sáu năm trường, rồi mới đi làm chức tấu thóc nộp cho Nhật, thì đâu phải là cậu tảo tuế đắc quan hành chính.

Thát xịu mặt xuống, xong lại cười nụ:
- Tôi sẽ đón cụ giáo Tú xuống đây để anh học thêm về phép đoán Tử Vi.
- Cụ giáo Tú ở đâu mà chú phải đón?
- Ở quận Phú Thị.
- Ở đấy có cụ Phủ Vinh, sách vở và tư cách thật xứng đáng là một nhà khảo cứu tiên tri không vụ lợi, tại sao chú lại không nhờ?
- Cụ Phủ Vinh ấy à? Ông cụ đoán số cũng như anh, nghĩa là nghiệt lắm.
- Ô hay, đoán số chứ đâu phải là giám khảo chấm điểm thí sinh mà cậu bảo là nghiệt với chẳng không nghiệt?
- Nghiệt ở chỗ chẳng mấy lá số được anh khen tốt.
- Thì nó có tốt mới nói tốt, và tốt thì tới mức nào, về việc nào, chứ đâu thể nói bừa là tốt. Nói tốt bừa là có hại đấy. Nhưng tôi bảo "số tốt lắm, phát tài lắm, cậu cứ tung tiền ra nhất bản vạn lợi", thế là cậu tung tiền ra và sạch túi, thế có phải là hại cho cậu không?

Thát cười ha hả và nói:
- Anh và cụ Phủ Vinh đã được người ta xác định tài năng từ khuya.

Về cụ Phủ Vinh đoán không đúng cho bao nhiêu người thì tôi không biết, chứ tôi chẳng đoán là bao. Muốn có chuyện minh chứng, tôi nói:
- Chú đã biết đó, Thiếu úy Lực, ông Liễu, anh Kính y tá trưởng Phú Thị, anh Phụ, anh Nhiễm tôi còn không đoán thì người ta là ai đâu mà đánh giá tôi?

Thát cười hề hề:
- Thì một lá, 7, 8 ông thầy đoán gần như nhau, chỉ có anh là nói khác, thế chẳng rõ là gì?
Tôi nói:
- Vậy cứ số đông là đúng, còn kẻ nói đơn độc là sai? Như thế thì Quỷ Cốc, Trần Đoàn tài thánh cũng phải thua các ông thầy đó.
Thát cười hích hích mà nói:
- Đoán số theo lối như anh, thì đoán không cũng chẳng ai thèm nhờ.

 

Ông giáo Tú so đôi tuổi

Ông giáo Tú tới bang Sài Quất, đã nhắc khéo món nợ mà Thát chịu. Nguyên trước đó ông giáo Tú đã so đôi tuổi cho vợ Thát và Thát, và ông bảo tốt, nên họ mới lấy nhau. Hồi đó tôi cũng dở hơi mà cản lại, là vì người con gái kia cao số lắm (số góa chồng), lại có nét tướng xấu, thân người không tương xứng.

Tôi bảo với mẹ Thát:
- Đàn bà mà da đen, cao nhồng, chân ống đồng, không lợi cho chồng con đâu, bà nên tìm dâu khác.

Chân ống đồng là ống chân phẳng như ống đồng, không có chỗ nổi, chỗ thon. Tôi cũng hoài nghi cái tài của ông giáo Tú thì Thát ghé tai tôi thì thầm:
- Tay tam trường, sau ra hương sư, thời xưa đã như vậy thì nho y lý làu thông, khỏi bàn. Thêm nữa, người Pháp vẫn còn ngờ các nhà nho làm cách mạng, nên họ đâu có cho làm chức lớn. Tuy nhiên, măc dù tôi cản, mà đám cưới vẫn thành. Bây giờ ông giáo Tú được thế đòi hỏi.

Quan còn lên to

Ông giáo Tú mới nhắc khéo:
- Bẩm quan Bang, vận của quan năm nay có Đào, Hồng, Hỉ, Quần, Ấn, Long, Phượng. Nay quan đã thành gia thất rồi, và phát tài sai lộc...
Ông Tú vừa nói lớn, vừa bấm tay.
Thát nói:
- Hay. Bữa tôi về Bang, có ghé qua cho cụ biết. Cụ tỉnh Nguyễn Khoái Hoài có bảo tôi cứ đổi xuống Cao Cương, rồi vài tháng sẽ cho tôi làm quận trưởng. Cụ quên rồi ư?
Tôi mới hỏi:
- Cụ Tú đoán hay thật. Nhưng chẳng hay cụ dựa vào đâu mà đoán chuyện đại đăng khoa, hay là chỉ có mấy sao đó?
Cụ Tú nói:
- Chúng tôi coi bộ Long Phượng ở Mạng và Thê, lại coi tướng quan Bang, thấy có cặp mắt rồng, nên mới đoán quyết quan Bang sẽ lên chức mạnh.

Tôi ngán ngẩm về cái chuyện ông Tú có học mà cũng đi nịnh bợ xằng như vậy. Nên buột miệng phê phán:
- Cụ Giáo nói vậy là không xong rồi. Hàng triệu người, chưa chắc có một người mắt Rồng. Có mắt rồng thì phải làm vua mà là vua trong các vị vua, chứ sao lại lẹt đẹt như Thát đây? Hoặc ít ra thì ở cái tuổi ngoài ba mươi này, Thát có cặp mắt rồng thì cũng được làm tỉnh trưởng rồi chứ. Mà sao Thát lại không được có bằng cấp?

Tôi chưa kịp nói tiếp, cụ Tú đã nói ngay:
- Thưa quan anh, số Tử Phủ ở Dần, mà tuổi Nhâm, thì Quyền Khoa tuy có, nhưng Đại Hao nó chế đi là một lẽ, vả lại Thất Sát triều đẩu tại Thiên Di, gặp Thiên Mã, Đại Hao thì phải là văn võ kiêm toàn, chứ không phải là chỉ theo đường khoa cử. Thân cư Thê lại có Tham Lang ngộ Tuần là phát về thời loạn. Sát, Phá, Liêm, Tham cách rõ ràng.

Thát như reo lên:
- Đúng quá. Cụ giáo đoán cho ai thì tôi không biết, chứ cứ như phần tôi, thì từ ngày về làm thư ký ở Phú thị, cụ đoán những tháng nào có tiền, cứ y như người trong nhà. Năm ngoái, cụ đoán có công danh, thì đã có cái chức bang tá tới vào cuối năm đó thôi. Nay cụ đoán cho tôi còn lên, thì tôi sẽ đi Cao Cương...

Phân tích chuyện đời...

Luôn ba ngày, tôi giảng giải cho Thát nghe về những nguyên tắc đoán số, và đem lá số của Thát ra để bàn. Tôi nói về những sao tốt, sao xấu chế ngự nhau, chứ không phải chỉ trông thấy những sao tốt trên lá số. Tôi nói về những sao, dù miếu vượng cũng phải hợp hành với mạng, mới được...

Tôi thành tâm muốn làm thức tỉnh Thát. Tôi lại đem công việc địa phương ra mà phân tích, đại khái về những cái khó trong chức vụ. Thát ở Sài quất được yên là thế, còn như đi nơi khác mà kẻ cầm quân bất tài, là dễ nguy hiểm.

Thát mặt đỏ tía tai mà cãi:
- Trời, anh nói thế, thì ra tôi không có tài hay sao? Tôi không có tài, sao bang này lại yên ổn đến vậy?
Tôi biết Thát bị chạm tự ái, nên nói:
- Cậu đừng giận tôi. Nhưng tôi có bổn phận phải nói ra những điều tôi còn ngờ. Tôi không phải là ông Tú, nên không nịnh cậu, thế thôi. Còn những điều mà tôi kể ra, chẳng phải là do cái tài của tôi, mà chỉ do Thần Khê Định Số của cụ Lê Quý Đôn, thế thôi.

Thần Khê Định Số

Tôi mới giở đoạn Thần Kê Định Số ra, ở mục Phủ Tướng ngộ Hao Kiếp, Thân ngộ Triệt Tuần. Tôi nói:

- Đành rằng cậu có Tử Phủ và vẻ người cậu trọng hậu, nhưng ở cái trọng hậu đó, còn có những nét tướng khác. Đây, cậu nghe Thần Khê Định Số:

Mạng Thân có Tử Phủ
Kiêm Lộc Mã Khoa Quyền
Ngũ trường hoặc ngũ đoản
Trán cao, tiếng vang vang
Tuy đạt phần quý hiển
Trên mức trung chi gian
....
Tử Phủ, Khoa Quyền Hao
Tuần Triệt ngộ Hồng Đào
Tam đình không cân xứng
Da xanh, thân lộ hầu
Miệng hở, ngủ mở mắt
Phòng tử nghiệp, thương đao.

Và tôi nói thêm:
- Cậu có nét tướng miệng há hốc và ngủ mở mắt Thần Khê Định Số ghi vậy và chẳng phải là tôi giỏi giang gì, tôi chỉ đọc lời người xưa. Nói thật, thời ly loạn, cậu lại mới lập gia đình. Cả hai bên cùng có vốn liếng, vợ cậu mở ngành buôn gạo lớn. Cậu nên xin thôi chức bang tá, về Hà Nội mà ở, có yên trí không? Tội gì mà sống bấp bênh?

Thát không nghe lời

Trước khi đổi xuống Cao Cương, Thát có lại chào tôi. Nhìn Thát, tôi có cảm tưởng như thấy một người không có võ, lại tay không mà đi vào rừng để bắt cọp. Tôi còn nhắc lại chuyện Thần Khê Định Số và nói về cái vụ mắt Thát không phải là mắt rồng. Thát ngắt lời:
- Tôi xuống Cao Cương, bất quá là 3 tháng trời là thăng quận trưởng. Cụ tỉnh Hưng Yên đã hứa sẽ giúp tôi tận lực.

Thát năn nỉ:
- Anh xuống Cao Trung làm cố vấn cho tôi đi.
- Xin chịu. Cậu có giận, tôi cũng xin chịu.

Chừng nửa tháng sau, bà cụ mẹ của Thát mếu máo đến nói với tôi:
- Thát nó mất tích rồi.

Từ ngày đó (1949) cho đến năm di cư (1954), người nhà nhờ mọi người thân thuộc có quyền thế ở bên kia dò hỏi, nhưng không được một kết quả nào.

Tiện thể, tôi xin thưa thêm rằng: về các câu phú trong Thần Khê Định Số, mỗi cách có nhiều yếu tố luận tốt xấu. Có những câu lục bát, những đoạn thất ngôn tứ tuyệt, những đoạn ngũ ngôn, những câu song thất lục bát, lẫn lộn cả. Chúng tôi sẽ xin tiếp tục đề cập đến những lá số khác nhau mà tôi gặp trong đời, và có kèm thêm câu trong Thần Khê Định Số. 

Thêm bình luận
bình luận:

  Bài viết khác
  Tìm hiểu tính tình phái nam qua Tử Vi
  Tạp chí Khoa học Huyền bí

  Tìm hiểu tính tình phái nam qua Tử Vi

  Bởi thienphu
  Tháng Ba 17, 2020 · 21 min read

  Nhận định về việc lập thành một lá số Tử Vi
  Tạp chí Khoa học Huyền bí

  Nhận định về việc lập thành một lá số Tử Vi

  Bởi thienphu
  Tháng Ba 17, 2020 · 31 min read

  Tìm hiểu tính tình phụ nữ qua Tử Vi
  Tạp chí Khoa học Huyền bí

  Tìm hiểu tính tình phụ nữ qua Tử Vi

  Bởi thienphu
  Tháng Ba 17, 2020 · 23 min read