686 lượt xem
bình luận

Thần Khê Định Số - Giải thích những câu phú đoán trong một số trường hợp

Bài của cụ Đông Nam Á – đăng trên tạp chí Khoa học Huyền bí số 74-G-2.

Chúng tôi được biết cụ Đông Nam Á thường sử dụng Thần Khê Định Số để đoán số mạng, nên có yêu cầu cụ cho những bí truyền của cụ. Mến KHHB, cụ đã thẳng thắn kể trường hợp được bộ Thần Khê Định Số của cụ bói Lợn, chợ Đường Cái (Hưng Yên) như thế nào. Cụ lại được rất nhiều trường hợp áp dụng phú đoán Thần Khê Định Số của Lê Quý Đôn, hoặc với kinh nghiệm thời sống chung với cụ bói Lợn, hoặc với những kinh nghiệm riêng sau này. Chúng tôi đã kể ra hai trường hợp những kinh nghiệm đó. Chúng tôi còn làm thêm một công việc nữa là nhờ cụ giải những phú đoán đã có nêu lên trong các bài. Sau đây cụ Đông Nam Á làm công việc đó. Trước hết, cụ ghi các câu phú, sau đó, là các lời giải (để cho rõ nghĩa hơn, chứ chính ra các câu phú cũng đã khẳng định rõ ràng).

Diệc sinh đồng niên, đồng nguyệt, đồng nhật, đồng thì, nhi phú quý thọ yểu bất đồng, khán trường chân, trường giã (Trần Đoàn). Câu ấy nghĩa là nếu sinh cùng năm, cùng tháng, cùng ngày, cùng giờ, mà phú quý, thọ yểu không giống nhau, thì xem nét tướng để phân định số mạng. Lời của Trần Đoàn tiên sinh đã được dùng làm nền tảng cho Thần Khê Định Số do cụ bảng Lê Quý Đôn nêu lên và bây giờ do cụ Đông Nam Á thành tâm phổ biến để quý độc giả Khoa học Huyền bí tiếp thu.

Trường hợp hai người sinh cùng một lúc phải được phân biệt do nét tướng, vì tuy sinh cùng giờ, nhưng có người ăn vào sao này, có người ăn vào sao khác. Trường hợp chung của mọi người cũng vậy: trên lá số, không phải chỉ có một hai chính tinh ở cung mệnh mà còn có một số những sao khác cũng rất mạnh: Không, Kiếp, Kình, Đà, Kị, Hình, Khốc, Hư, Kiếp Sát. Bản mệnh của một người cũng có thể đặt dưới dấu hiệu của một trong những sao đó, thay vì đặt dưới dấu hiệu của một chính tinh. Vậy cho nên phải xét tướng, xem vận mạng của một con người đặt dưới dấu hiệu của sao nào, sau đó mới quyết đoán được vận mạng.

Phú Thần Khê Định Số

Mệnh có Nhật Nguyệt tại Sửu Mùi

Những người mệnh có Âm Dương
Phải xem ngay mặt, thần quang thế nào.
Nếu mặt tròn, không hao chẳng khuyết
Thì tính hiền và biết thủy chung
Lại như thêm cặp mắt trong
Trên đường khoa bảng có công đạt thành.

Những người hứa hẹn khoe màu
Mặt thường khuyết hãm mắt, mắt sâu, nhọn mồm
Phải coi số lại cho tường
Kẻo lầm Không, Kiếp, Âm, Dương, Kị, Hình
Nên suy đoán cho tinh mọi lẽ
Thì mới tường cội rễ sâu nông
Bởi chừng Nhật Nguyệt ngộ Không
Tham tàn, e lại bạo hung không lường
Dù thêm có Khúc Xương thủ chiếu
Càng cơ mưu lắm mẹo hại đời

Tham Lang thủ mạng

Tham Lang mà ngộ Lộc, Quyền
Sức như Phàn Khoái, tửu nhường Lưu Linh
Nếu lại thêm Mã, Hình, Ấn chiếu
Tài tướng quân danh trấn biên cương
Tai to, nhỡn lộ, tiếng vang
Râu hùm, hàm én, ngang tàng cường hung
Tuổi Mậu, Kỷ, Quý, cùng với Giáp
Có tướng trên mới được Vương hầu.

Sát, Phá, Liêm, Tham

Người nào Sát, Phá, Liêm, Tham
Phải uy nghi, phải hiên ngang mới hùng
Nếu tóc rậm, đầu không vuông vức
Mắt đỏ hoe, miệng tựa thềm thừ
Như say, như tỉnh đôi khi

Ất, Canh, Đinh, Bính liệu bề lo toan
Có Thiên Đức lòng hiền khả phú
Ngộ Kình, Đà e khó thọ tường
Dần, Thân mạng có Tham Lang
Hổ, Long, Linh, Hỏa hiên ngang anh hùng
Tham ngộ Tuế, dễ lòng tửu sắc
Râu rậm xanh, thê thiếp đa phòng
Tham, Hình mặt đỏ môi cong
Nên tu nhân đức, mới mong thọ trường

 

Mạng Tử Vi, Lộc Tồn

Tử Vi mà gặp Lộc Tồn
Hoặc Long, Phượng chiếu các phương triều về
Dạ hành đắc cách cẩm y
Nên coi thần sắc thuộc về màu chi
Thân đầy, nét mặt phương phi
Tam đình câu hãm, phát về phú thôi
Lại phải xe nếu người mặt trắng
Thân như que, liếng thoắng, mồm loe
Ấy phường gian yểu kể chi
Giầu sang giấc mộng, đức kia liệu bàn.

Thất Sát triều đẩu

Thất Sát đóng tại Dần Thân
Lộc Quyền Giáp Quý nhiều phần chắc nên
Hợp cho các tuổi mệnh Kim
Người cao, da trắng thần hiền mới hay
Nếu môi đỏ, tóc mây thưa thớt
Đường công danh, văn nghiệp dễ thành
Kỵ thay tuổi Bính tuổi Đinh
Vì Hao, Hổ, Kình, Hình lại lâm
Người xương xẩu, lẹm cằm, mũi huếch
Phải nên phòng bệnh tật hiểm nguy
Đức nhân may giải mọi bề
Trán cao, da tía nghiêng về phú thương
Nhưng lòng hiểm, dạ toan sâu sắc
Thì chỉ e chữ phúc suy vong
Như cây cằn bị gió rung
Tử tôn bất khả, long đong tuổi già.

Giải nghĩa

Những người Mệnh có Nhật Nguyệt tại Sửu, Mùi

Nếu người mặt tròn, phúc hậu, thì tánh hiền, có thủy chung, nếu lại thêm cặp mắt trong, thì có công danh, khoa bảng, học hành được.

Còn những người hứa hẹn lung tung, mặt khuyết hãm, mắt sâu, nhọn miệng, thì tuy cũng có Nhật Nguyệt tại Sửu Mùi ở mạng nhưng phải coi xem có Kị, Hình, Không Kiếp thì người đó thuộc các sao này chứ không phải thuộc Nhật Nguyệt. Cái ý chính của cụ Bảng Lê Quý Đôn là muốn bảo rằng trong cung Mệnh, không phải cứ gặp chính tinh nào là mình ăn theo chính chính tinh đó, còn phải xét xem các sao khác. Và xem nét tướng của mình ăn vào sao nào trong Mệnh, thì mới đích thực vận mạng của mình theo sao nào. Nếu Mệnh có Nhật Nguyệt mà lại có Không, Kiếp lâm vào, lại thấy dáng người, nét tướng và tính tình như trên, thì đó là người hung bạo, dù có thêm Xương Khúc, cũng không phải là tài giỏi, học khá mà chỉ thêm lắm mẹo hại đời, do cái hiểu biết gia tăng của mình.

Tham Lang thủ Mạng

Có Tham Lang thủ Mạng, thêm Lộc Quyền, lại thêm Mã, Hình, Ấn chiếu, thì chưa phải là tuyệt thế. Phải có sức khỏe (như Phàn Khoái) và phải uống rượu nhiều (cũng là một thứ giỏi theo quan niệm xưa) thì mới được danh trấn biên cương. Sức khỏe như Phàn Khoái bộc lộ ra bằng những nét tướng vai to, mắt lộ, tiếng vang, râu hùm, hàm én, và tánh tình ngang tàng, những người tuổi Giáp, Mậu, Kỷ, Quý được như vậy là có số vương hầu.

(Chú thích của Trần Việt Sơn: Ngẫm ra có phần đúng, là vì cũng được các sao Tham Lang thủ Mạng, Lộc Quyền tại Mạng, lại thêm Thiên Mã, và một lô sao tốt chiếu thế mà người có lá số này, mà chúng tôi biết lại chẳng được danh trấn biên cương hay lên tới tể tướng, vương hầu, mặc dù mình cũng tuổi Kỷ. Là tại sao vậy? Là tại không có sức như phàn khoái, không rượu như Lưu Linh, không vai to, tiếng vang, râu hùm, hàm én, không ngang tàng cường hung. Phải có những nét tướng vừa kể mới thật là ăn vào Tham Lang và Quyền Lộc. Nhưng cũng có những cách giải đoán khác vì biết đâu rằng còn những Tuần, Triệt giảm chế, và các sao tốt có thể còn khắc chế hành của Mệnh).

Sát Phá Liêm Tham

Người có Sát Phá Liêm Tham là tốt, nhưng phải uy nghi, hiên ngang mới thật là đúng với cách đó và mới hùng (nghĩa là làm võ và làm lớn).

Còn cũng là Sát Phá Liêm Tham mà tóc rậm, đầu không vuông, mắt đỏ, miệng như miệng cóc, người khật khừ như say như tỉnh, với các tuổi Ất, Canh, Đinh, Bính thì không được ăn về Sát Phá Liêm Tham. Nếu có Thiên Đức và lòng hiền, thì gỡ được và làm giầu được. Nhưng nếu có Kình, Đà thì lại khó thọ.

Mạng ở Dần, Thân, có Tham Lang, có thêm Hổ Long Linh Hỏa thì anh hùng. Tham Lang mà có Tuế, thì dễ say tửu sắc, nhất là người râu rậm, thì nhiều thê thiếp. Có Tham Lang mà có Hình, nếu lại mặt đỏ, môi cong thì kém thọ. Phải tu nhân đức mới mong thêm chữ thọ.

Mạng Tử Vi, Lộc Tồn

Tử Vi lại có thêm Lộc Tồn là rất tốt, nếu lại thêm Long, Phượng càng tốt. Nhưng chỉ tốt thật sự cho người nào thân đày đặn, mặt mũi phương phi, thì tuy tam đình không cân đối, cũng được hưởng chữ phú. Còn nếu cũng được những cách tốt trên trong lá số, nhưng người gầy như que, miệng nói liến thoắng, miệng loe ra, thì gian và yểu, dù có giàu sang cũng chỉ được nhất thời, sau hỏng, phải lấy đức độ mà ráng gỡ số.

Thất Sát Triều Đẩu

Thất Sát tại Mạng ở Dần, Thân, có Lộc Quyền, người tuổi Giáp, Quý là tốt lắm, nhưng phải người mệnh Kim và có tướng da trắng, hiền hậu mới hay. Nếu lại được môi đỏ, tóc mây và thưa, thì dễ thành công trong văn nghiệp.

Những người tuổi Bính, Đinh mà có Hao, Hổ, Kình, Hình, Tướng người xương xẩu, cằm lẹm, mũi huếch, thì phải coi chừng nhiều tật bệnh, phải ăn ở ngay lành, làm việc phúc đức mới giải đi được. Nhất là nếu được trán cao, da tía, cũng được dự phần chữ phú. (Nhưng nếu là người có tánh hiểm độc, thì chữ Phúc suy vong như cây cằn bị gió, con cháu khó mà khá được hoặc bần yểu, tuổi già bị long đong).

(Chú thích: đây là trường hợp cụ bói Lợn mà cụ Đông Nam Á sẽ kể lại trong một kỳ sau).

Thêm bình luận
bình luận:

  Bài viết khác
  Tìm hiểu tính tình phái nam qua Tử Vi
  Tạp chí Khoa học Huyền bí

  Tìm hiểu tính tình phái nam qua Tử Vi

  Bởi thienphu
  Tháng Ba 17, 2020 · 21 min read

  Nhận định về việc lập thành một lá số Tử Vi
  Tạp chí Khoa học Huyền bí

  Nhận định về việc lập thành một lá số Tử Vi

  Bởi thienphu
  Tháng Ba 17, 2020 · 31 min read

  Tìm hiểu tính tình phụ nữ qua Tử Vi
  Tạp chí Khoa học Huyền bí

  Tìm hiểu tính tình phụ nữ qua Tử Vi

  Bởi thienphu
  Tháng Ba 17, 2020 · 23 min read