845 lượt xem
bình luận

Thần Khê Định Số của Lê Quý Đôn với câu mở đầu

Tổng hợp từ bài của cụ Đông Nam Á và bài của Trần Việt Sơn (trên số 74-H-1).

Qua 4 bài về Thần Khê định số, cuốn sách giảng bí quyết Tử Vi của cụ bảng Lê Quý Đôn, chúng tôi đã trình bầy mấy trường hợp điển hình phải cần đến nét tướng mới giải được Tử Vi. Là bởi vì bí quyết của cụ bảng Lê Quý Đôn cho hay rằng mỗi người ăn về một chính tinh trên cung Mệnh của mình, cũng có thể thuộc vào một hung tinh tại cung Mệnh đó, và phải trông hình tướng mới thật biết số của người đó tốt (nếu tướng theo chính tinh) hay xấu (nếu tướng theo hung tinh).

Điều này không lạ cho lắm, vì các bạn cứ giở các cuốn sách Tử Vi ra mà coi, sẽ thấy giải đoán sẵn mạng có một chính tinh thì hình tướng thế nào, mà mạng có một hung tinh, thì tướng thế nào?

Tuy nhiên có cái lạ, là nếu Mạng có cả hung tinh và chính tinh (thí dụ có Kình Đà và Tử Vi) thì hình tướng sẽ thế nào? Hình tướng theo về chính tinh thì đương số ăn theo chính tinh, hình tướng theo về hung tinh thì đương số bị về hung tinh. Cụ Bảng Lê Quý Đôn bảo vậy. Chúng tôi đã yêu cầu cụ Đông Nam Á trình bầy đại cương bộ sách Thần Khê Định Số, rồi sau đó mới lại nói tiếp các bài phú trong bộ sách đó.

(Trần Việt Sơn chú)

Vài lời nói đầu về căn nguyên cuốn sách

Về cuốn Thần Khê Định Số, tôi đã trích ra mấy đoạn và kể về trường hợp có thật trong đời. Như thế tạm gọi là chu đáo trong một lối trình bày. Nhưng còn một nguyên tắc nữa: làm sao để các bạn khảo cứu số Tử Vi thông suốt được thật sự căn bản cách giải đoán?

Về điều này, chúng tôi đang sửa soạn phóng theo các hình vẽ giải thích rõ. Trong Thần Khê Định Số, có những hình vẽ, nhưng khó ý hội được, cần vẽ lại. Đã đành rằng trí óc chúng tôi không thể sánh được với Thần Khê tiên sinh (Lê Quý Đôn), nhưng chúng tôi nghĩ rằng các cụ ngày xưa chỉ quan niệm Tử Vi như một môn bí truyền trong gia đình hay trong bè bạn thân, chứ không truyền bá rộng rãi, cho nên chỉ vài ba nét gạch trong bộ sách là đủ để chỉ dẫn, chứ không có những hình vẽ dẫn giảng cẩn thận và rõ ràng. Ngay cả các câu phú Tử Vi mà chúng ta thường biết, cũng chỉ là những câu rút gọn, thiếu hẳn phần chân xác, nhiều khi còn sai lầm nữa, khiến người đời nay muốn nghiên cứu gặp khó khăn, mà nếu không cẩn thận là gặp sai lầm tệ hại.

Thằng bé và câu phú Tử Vi

Số là thằng Ban (lúc còn nhỏ 2 tuổi) con anh Sước (anh em họ với tôi lúc đó 41 tuổi) được các cụ Tử Vi chiếu cố thật kỹ. Mạng nó có Tử Phủ đồng cung, lại có cả Hóa Quyền, Hóa Khoa. Thế là ngon rồi!

Anh Sước mê số Tử Vi và địa lý đến nỗi trong đời tôi, tôi chưa thấy ai mê như thế. Một bữa, ba tay thầy Tử Vi, địa lý là cậu ấm Tân, cụ Phó Tường, ông Cổn cùng đụng đầu tại nhà cha tôi. Cụ Tường là người cùng làng, còn hai ông kia ở Khoái Châu và Phù Cừ, được anh Sước coi như gia sư.

Thật là “tam kiệt đáo gia”. Bữa ăn đầy rượu bỗng trở thành náo nhiệt quanh câu phú “Tử, Phủ ngộ Khoa, Quyền, Lộc, hựu gia Tuần Triệt, Kiếp Không, Hình, Hỏa, phú như bất quý hữu hư danh” mà anh Sước nêu lên để thỉnh ý các cụ.

Một cụ giảng rằng “Tử Vi, Thiên Phủ gặp Khoa Quyền Lộc là ngon, nhưng nếu lại thêm Tuần, Triệt, Kiếp, Không, Hình, Hỏa thì giầu cũng như sang (làm lớn) đều không có được, chỉ là hư danh thôi.

Cụ khác lại bảo:
- Nhưng phải gia thêm cả 6 sao Tuần, Triệt, Kiếp Không, Hình, Hỏa thì mới hỏng.
Cụ khác lại bảo:
- Không cứ! Có khi chỉ gặp 1 trong 6 sao đó cũng là hỏng rồi.

Câu chuyện rồi lại xoay ngay ra chỗ khác. Cụ Cồn nói:
- Câu phú đúng ra là “phú nhi bất quý” chứ không phải là “Phú như bất quý”. Có nghĩa là giầu mà không làm lớn. Không phải hỏng tuột đâu, không sang thì còn được cái giầu.

Cụ phó Tường bèn cười hè hè mà nói:
- Câu phú ghi là “Phú như bất quý” có nghĩa là giầu cũng như sang, chẳng có con cóc khô gì cả. Nhưng còn “đức năng thắng số” và “đắc địa mới sinh nhân”, được đất mới thành người có tài năng, thì vứt đi đâu. Có biên trong “Địa lý chính phả”, cụ Tả Ao còn phải công nhận nữa là.

Anh Sước tôi có vẻ không bằng lòng, còn cha tôi thì cố khỏa lấp. Tôi mới suy nghĩ rằng thằng bé mới hai tuổi, mà các cụ đem một câu phú ra tranh luận không, phỏng để làm gì? Làm sao mà kiểm chứng? Cho nên tôi chỉ coi môn Tử Vi như một cái gì không chính xác, cả đến Thần Khê Định Số, tôi cũng chỉ để nó một xó.

Những cơn trầm luân

Cuốn Thần Khê Định Số đã không được tôi quý chuộng, lại gặp phải thời ly loạn mà bị những bước trầm luân, mấy năm 1946-1947, tôi bị những bước tù đầy, đưa tôi đến trại giam Bắc Kạn.

Bà xã nhà tôi không rõ cuốn sách có giá trị gì, nhưng đó là di tích của người chồng lúc ấy 9 phần chết chỉ còn 1 phần sống, cho nên lúc tản cư, có thu vén cuốn sách mang theo. Vì thế, cuốn sách càng thêm nhuốm bụi đời, lem nhem khá bộn cho nên đôi khi những câu phú có thiếu chữ hay sơ suất một hai chữ, xin quý vị cũng cảm thông cho (tuy nhiên, chúng tôi không bao giờ để cho câu phú sai nghĩa).

Câu mở đầu của bộ Thần Khê Định Số

Câu mở đầu của bộ Thần Khê Định Số là:
Lục giáp tất tri ngô
Ngô tri lục Giáp
Tượng đồ về đâu?

Câu văn nửa nôm nửa chữ là thơ lạ, nửa là thơ lục bát đó, có nghĩa là? Xưa kia, tôi cũng có hỏi ông bói Lợn, nhưng ông cười khà khà mà đáp:
- Cháu hỏi làm gì câu ấy?

Có lần, tôi hỏi nữa, thì ông bảo:
- Con thông minh đáo để, con thử tự nghĩ ra mới là đúng, chứ cứ đi mót của người ta, chắc gì người ta bảo thật cho mình, có phải không con?

Ông Lợn thật là sỏ lá kềnh!

Ông Khóa Soạn giải thích

Nhưng ông Khóa Soạn đã giải thích cho tôi như sau:
- Đó là mấy căn bản đầu tiên để giải lá số Tử Vi, mỗi người sanh ra trong một năm. Năm ấy thuộc vào một Giáp nào đó, như Giáp Dần, Giáp Thân, có 6 con Giáp chắc cậu phải biết, mỗi Giáp thuộc vào một hành là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa hay Thổ. Câu phú đó có nghĩa là xem 6 con Giáp tất biết mình, tức là phải xem đương số chịu ảnh hưởng nào trong 6 con Giáp, hay là mạng mình thuộc hành nào mà lại sanh vào Giáp nào.

Tôi bảo chưa hiểu rõ, thì ông Khóa Soạn lấy một thí dụ để giải thích.

- Thí dụ tuổi Nhâm Tuất thuộc Thủy và nó nằm trong Giáp của Giáp Dần, thuộc Thủy thì đương số sanh năm Nhâm Tuất có hai phần Thủy. Thế là hạp.
- Xin ông một thí dụ nữa!
- Nếu đứa trẻ sanh vào năm Bính Thìn hay Đinh Tị, tức là Thổ mạng, mà năm sinh lại thuộc vào con Giáp thuộc Mộc mà Mộc khắc Thủy, thì có thể coi như Mạng không phù hợp mà còn bị phá đi phần nào. Tuy nhiên, mỗi lá số còn gồm những yếu tố căn bản khác, phải hòa với nhau rồi mới đủ điều kiện xác định.

Từ vài căn bản đầu tiên tiến dần ra, tôi hiểu dần dần và được nhiều phen kiểm chứng thấy đúng.

Việc chính là tìm xem một người sinh ở năm nào đó, là thuộc con nhà Giáp nào (tất cả có 6 Giáp gồm 60 năm). Rồi phải xét xem Hành của mình thuộc Hành gì so sánh với Hành của con nhà Giáp mà tuổi mình nằm trong đó, đoạn xét xem hình đồ của mình như thế nào, có phù hợp hay không, để mình nắm được trong tay một yếu tố đầu tiên (trong số những yếu tố căn bản khác) để xác định được rằng số mạng của mình khá hay dở.

Tất nhiên đã nguyện phục vụ bạn đọc và để cho một khoa Thần Khê Định Số của Lê Quý Đôn khỏi bị mai một, tôi sẽ xin cố gắng trình bầy từng điểm trong phần I của cuốn Thần Khê Định Số, cũng như sẽ lần lượt trình giải phần hai của bộ đó, về hình thể con người ứng hợp hay không ứng hợp với các bộ sao trên lá số Tử Vi.

Đến phần viết của Trần Việt Sơn

Sau khi được đọc bài của cụ Đông Nam Á (đăng cùng số này, về mấy câu thơ mở đầu cuốn Thần Khê Định Số) óc tò mò của tôi nổi lên, và tôi cũng phải lo phục vụ bạn đọc cho kỹ hơn. Tôi đã đến gặp cụ Đông Nam Á để hỏi cho kỹ hơn về mấy câu đó. Đã đành rằng cụ Đông Nam Á đã hứa sẽ nói hết nhưng mà bạn đọc không thích chờ lâu, và riêng phần tôi lại nghĩ rằng phải nắm nguyên tắc cho rõ hơn để trình bầy với độc giả trước. Cho nên tôi mới mò đến nhà cụ Đông Nam Á tại Hương lộ 14 Phú Thọ để tìm hiểu ngay về nguyên tắc. Bài sau đây kể như trình bầy về kinh nghiệm Tử Vi của cụ Đông Nam Á.

Sau đây, tôi xin trình bầy về nguyên tắc đó. Ba câu:
Lục Giáp tất tri ngô
Ngô tri Lục Giáp
Tượng đồ về đâu?

Cho ta hiểu ngay rằng có một yếu tố cần xét đến, đó là tuổi của đương số nằm trong con Giáp nào, sẽ tùy theo đó mà nắm được một yếu tố quan trọng để xác định số tốt, số xấu, sau khi xem tượng đồ (đại cương hình thể con người).

Không có sách Tử Vi nào nói đến sự quan trọng của 6 con Giáp, ngoài việc xử dụng 6 con Giáp để an sao Tuần (tùy theo tuổi nằm trong con Giáp nào mà có một vị trí để an sao Tuần). Ngoài ra, người ta biết rằng, mỗi tuổi có một Hành (như người Hỏa, người Thủy...) dùng để xem trên lá số chứ không biết sự quan trọng của Hành đó ở trong con Giáp như thế nào.

Cứ theo Dịch học thì lại khác. Sự kết hợp 10 Thiên Can và 12 Địa Chi, cho chúng ta 60 năm. Và 60 năm là xong một chu kỳ, cứ mỗi chu kỳ 60 năm thì “tấn tuồng thiên diễn” lại diễn lại. Dịch học cũng cho biết sự quan trọng của từng chu kỳ nhỏ 10 năm trong chu kỳ lớn 60 năm, nói cách khác là các chu kỳ của các con Giáp 10 năm cũng đóng phần quan trọng của chúng.

Con nhà Giáp...

Trong các sách Tử Vi, chúng ta đều biết những con Giáp đó, nhiều sách gọi là con nhà Giáp...Như 10 năm mở đầu bằng Giáp Dần tức là từ Giáp Dần đến Quý Hợi được gọi là thuộc “con nhà Giáp Dần”

Tại sao lại gọi là “con nhà Giáp Dần”. Điều này hẳn có một ý nghĩa quan trọng. Đó là sanh vào một trong 10 năm đó là thuộc vào gia đình Giáp Dần và có sự hay dở tùy theo vị thế của mình trong gia đình đó.

Bây giờ xin lấy một thí dụ để dẫn giải về nguyên tắc trong Thần Khê Định Số:

Giáp Dần, mạng Thủy, 61 tuổi
Ất Mão,mạng Thủy, 60 tuổi
BÍnh Thìn, mạng Thổ, 59 tuổi
Đinh Tị, mạng Thổ, 58 tuổi
Mậu Ngọ, mạng Hỏa, 57 tuổi
Kỷ Mùi, mạng Hỏa, 56 tuổi
Canh Thân, mạng Mộc, 55 tuổi
Tân Dậu, mạng Mộc, 54 tuổi
Nhâm Tuất, mạng Thủy, 53 tuổi
Quý Hợi, mạng Thủy, 52 tuổi.

Đó là 10 năm thuộc “con nhà Giáp Dần”, bắt đầu bằng năm Giáp Dần có các con giáp là:

Giáp Tý
Giáp Tuất
Giáp Thân
Giáp Ngọ
Giáp Thìn
Giáp Dần
(Các sách Tử vi đều có nêu lên 6 họ Giáp đó).

Bây giờ ta trở về gia đình Giáp Dần. Mở đầu là Giáp Dần thuộc Thủy, vậy các đương số sinh trong gia đình Giáp Dần, đó phải chịu ảnh hưởng của hành Thủy và tùy hành mạng của mình so với hành Thủy đó mà xét, lại phải nhìn qua tượng đồ để biết rằng là thắng hay bại.

Thí dụ về tuổi Quý Hợi

Tuổi Quý Hợi, Mạng Thủy (Đại Hải Thủy), là con nhà Giáp Dần thuộc Thủy. Người Quý Hợi, mạng Thủy, ở trong nhà Thủy, có thể cho là hợp, tức là Thủy được Thủy nuôi, tức là khá thêm.

Tuy nhiên, như ta vẫn biết trong thuyết sinh khắc Ngũ Hành và về phần các hành đồng nhau. Thủy gặp Thủy có thể tốt là vì hai Thủy nhỏ thành sông lớn. Nhưng cũng có thể Thủy gặp Thủy là bị tai hại, bởi vì Thủy lớn có thể đánh bạt con đê (Lưỡng Thủy Thủy Kiệt).

Vậy phải xét xem tuổi Quý Hợi mạng Thủy, ở là con nhà Giáp Dần thuộc Thủy, thì hai Thủy đó tốt hay xấu. Muốn biết là tốt hay xấu, cần phải xem “tượng đồ về đâu”, sau khi “ngô tri Lục giáp”.

 1. Nếu tuổi Quý Hợi là người trông mập mạp (thân hình trông mập mạp, vững vàng) thì như thế là được Thủy nuôi dưỡng Thủy thêm, hai sông nhỏ thành sông lớn, đời sống tốt đẹp, hanh thông.
 2. Nếu tuổi Quý Hợi là người gầy ốm, thì đó là gặp thế “Lưỡng Thủy, Thủy Kiệt”, hai cái Thủy gây tai hại, vận mạng người này kém cỏi, bớt đi so với số mạng trên lá số.

Thí dụ về tuổi Kỷ Mùi trong con giáp Giáp Dần

Tuổi Kỷ Mùi (hay Mậu Ngọ) thuộc Hỏa (Thiên Thượng Hỏa) ở trong con giáp Giáp Dần thuộc Thủy, tức là bị Thủy khắc Hỏa. Mạng mình ở trong một nhà có Hành khắc lại mình, thì mình phải bị kém. Tuy nhiên, đó chỉ là cái lý trên nguyên tắc, còn phải xem hình tượng (tượng đồ về đâu) mới xác định được.

Đó là vì Thủy gặp Hỏa, Thủy có thể khắc được Hỏa trong trường hợp đổ nước làm tắt lửa – nhưng cũng có thể Thủy đổ vào Hỏa mà Hỏa càng phừng lên to, đó là trường hợp có đám cháy lớn mà chỉ có ít nước, không dập tắt được mà Thủy còn bị phân tích thành dưỡng khí và khinh khí, cả hai thứ này cùng bốc cháy to.

Nhưng làm sao để biết được người Kỷ Mùi đó có mạng Hỏa bị Thủy của nhà Giáp Dần dập tắt đi, hay là được nuôi dưỡng, hoặc là thắng lại Thủy. Muốn biết phải xem hình tượng.

Nếu người Kỷ Mùi đó mà hồng hào, sắc sáng (tất nhiên là Hỏa vượng) thì đó là mạng Hỏa của người đó thắng được nhà Thủy. Vận mạng người đó khá được.

Nếu người Kỷ Mùi đó mà có sắc đen (mầu da xậm đen) thì đó là mạng Hỏa của người đó bị nhà Thủy vùi dập, không khá lên được (hoặc là những cái đẹp trên lá số bị giảm đi).

Những bài sau

Những bài sau phải luận rộng vì 6 nhà giáp, và các tuổi nằm trong đó, mỗi giáp 10 tuổi (nhưng 10 tuổi mà chỉ thu vào 5 hành hay 4 hành). Chúng tôi sẽ xin cố gắng để trình bầy nguyên tắc này, được coi là một bí quyết Tử Vi do cụ bảng Lê Quý Đôn ghi lại được truyền vào tay cụ bói Lợn, và nay cụ Đông Nam Á phổ biến ra với một tâm hồn rộng rãi để khoa Tử Vi khỏi bị thất truyền.

Thêm bình luận
bình luận:

  Bài viết khác
  Tìm hiểu tính tình phái nam qua Tử Vi
  Tạp chí Khoa học Huyền bí

  Tìm hiểu tính tình phái nam qua Tử Vi

  Bởi thienphu
  Tháng Ba 17, 2020 · 21 min read

  Nhận định về việc lập thành một lá số Tử Vi
  Tạp chí Khoa học Huyền bí

  Nhận định về việc lập thành một lá số Tử Vi

  Bởi thienphu
  Tháng Ba 17, 2020 · 31 min read

  Tìm hiểu tính tình phụ nữ qua Tử Vi
  Tạp chí Khoa học Huyền bí

  Tìm hiểu tính tình phụ nữ qua Tử Vi

  Bởi thienphu
  Tháng Ba 17, 2020 · 23 min read