Thần Khê Định Số

Nếu không nhờ Thần Khê Định Số tôi đã bị “lỡ tầu”

Nếu không nhờ Thần Khê Định Số tôi đã bị “lỡ tầu”

Bài của cụ Đông Nam Á, đăng trên tạp chí Khoa học Huyền bí số 74-J-2. Để minh chứng cho câu chuyện kể dưới đây là có thực, tôi mạn phép xin nêu đích… ➼ Đọc thêm

Ngày xuân coi số

Ngày xuân coi số

​​ Bài của cụ Đông Nam Á, đăng trên tạp chí Khoa học Huyền bí xuân 1975. Thực chất của khoa Tử Vi Xét đoán một lá số Tử Vi phải dựa vào nhiều… ➼ Đọc thêm

Thần Khê Định Số - chuyện cậu em vợ tôi: Nhật, Nguyệt, Sửu, Mùi tại Mạng

Thần Khê Định Số - chuyện cậu em vợ tôi: Nhật, Nguyệt, Sửu, Mùi tại Mạng

Bài của cụ Đông Nam Á, đăng trên tạp chí Khoa học Huyền bí số 74-J-1 Đây là chuyện của cậu Soạn, em ruột bà xã tôi. Năm 1938, Mậu Dần, tuổi Soạn là… ➼ Đọc thêm

Thần Khê Định Số của Lê Quý Đôn với câu mở đầu

Thần Khê Định Số của Lê Quý Đôn với câu mở đầu

Tổng hợp từ bài của cụ Đông Nam Á và bài của Trần Việt Sơn (trên số 74-H-1). Qua 4 bài về Thần Khê định số, cuốn sách giảng bí quyết Tử Vi của… ➼ Đọc thêm

Thiên Mã ngộ Hao gia lâm Triệt Tuần Mạng Thân, yểu triết hình thương

Thiên Mã ngộ Hao gia lâm Triệt Tuần Mạng Thân, yểu triết hình thương

Bài của cụ Đông Nam Á, đăng trên tạp chí Khoa học Huyền bí số 75-1-B. Trong đời tôi, cho đến lúc này mới gặp có hai cụ kể là đặc biệt, tức cụ… ➼ Đọc thêm

Một lá số, hai cuộc đời: Mệnh có Nhật, Nguyệt và sự giải đoán của Thần Khê Định Số

Một lá số, hai cuộc đời: Mệnh có Nhật, Nguyệt và sự giải đoán của Thần Khê Định Số

Bài của Đông Nam Á - Trần Việt Sơn giới thiệu, đăng trên tạp chí Khoa học Huyền bí số 74-F-1. Câu chuyện sau đây, chúng tôi có biết hồi năm 1960, lúc cùng… ➼ Đọc thêm

Thần Khê Định Số - Giải thích những câu phú đoán trong một số trường hợp

Thần Khê Định Số - Giải thích những câu phú đoán trong một số trường hợp

Bài của cụ Đông Nam Á – đăng trên tạp chí Khoa học Huyền bí số 74-G-2. Chúng tôi được biết cụ Đông Nam Á thường sử dụng Thần Khê Định Số để đoán… ➼ Đọc thêm

Bài thơ đề tựa cuốn Thần Khê Định Số của Lê Quý Đôn

Bài thơ đề tựa cuốn Thần Khê Định Số của Lê Quý Đôn

Bài của cụ Đông Nam Á, đăng trên tạp chí Khoa học Huyền bí số 74-H-2. Chúng tôi xin trình bầy sau đây bài thơ đề tựa cuốn Thần Khê Định Số của bảng… ➼ Đọc thêm

Ông bói Lợn đoán số Tử Vi...sai mặc dù đã nắm Thần Khê Định Số trong tay

Ông bói Lợn đoán số Tử Vi...sai mặc dù đã nắm Thần Khê Định Số trong tay

Bài của cụ Đông Nam Á, đăng trên tạp chí Khoa học Huyền bí số 74-H-1. Chúng tôi có yêu cầu ông Đông Nam Á cứ tiếp tục viết ra những trường hợp có… ➼ Đọc thêm

Thần Khê Định Số: Tử, Phủ đồng cung hội Quyền, Lộc, Tướng, Ấn nhưng vẫn...không ăn

Thần Khê Định Số: Tử, Phủ đồng cung hội Quyền, Lộc, Tướng, Ấn nhưng vẫn...không ăn

Bài của cụ Đông Nam Á, đăng trên Tạp chí Khoa học Huyền bí số 74-L-1. Xin mách quý bạn một mánh lới của vài nhà đoán quẻ để phòng sẵn lúc thân chủ… ➼ Đọc thêm