Gs Võ Văn Châu

Tử Vi dưới mắt khoa học - Vu Thiên Nguyễn Đắc Lộc

Tử Vi dưới mắt khoa học - Vu Thiên Nguyễn Đắc Lộc

Thiếu quyển sách này là một thiếu sót trầm trọng cho kiến thức hạn hẹp về Tử Vi của ta hiện tại chỉ thuần về huyền bí, vì chưa có ai giải thích tại… ➼ Đọc thêm

Tử Vi phú giải - Thái Vân Trình

Tử Vi phú giải - Thái Vân Trình

Hầu hết các quyển Tử Vi hiện hành, không nhiều thì ít, cũng có ghi ở phần phụ lục các câu phú của cổ nhân. Tất nhiên các câu phú được sao lục lại… ➼ Đọc thêm

Tử Vi đẩu số toàn thư - Vũ Tài Lục

Tử Vi đẩu số toàn thư - Vũ Tài Lục

Ngay lời dẫn, dịch giả đã giúp ích nhiều cho kiến thức của chúng ta về môn Tử Vi học và đi đến kết luận rằng, con người dù sao cũng bị số mệnh… ➼ Đọc thêm

Tử Vi nghiệm lý - Thiên Lương

Tử Vi nghiệm lý - Thiên Lương

Chúng ta chưa thấy quyển Tử Vi nào được giới thiệu nhiều, bàn luận nhiều như quyển Tử Vi nghiệm lý của cụ Thiên Lương, kể cả các quyển ấn hành đồng thời hoặc… ➼ Đọc thêm

Tự tìm hiểu đời mình - Nguyễn Mạnh Long

Tự tìm hiểu đời mình - Nguyễn Mạnh Long

Sách do Hương Giang ấn hành năm 1971 với giá đề 400 đồng, dày 350 trang, khổ nhỏ. Đây là quyển sách có thể gọi là tiêu chuẩn sơ cấp cho những ai mới… ➼ Đọc thêm

Tử Vi hàm số - Nguyễn Phát Lộc

Tử Vi hàm số - Nguyễn Phát Lộc

Non 500 trang, do Khoa học Nhân Văn xuất bản năm 1972, Tử Vi hàm số được sắp xếp thật khoa học, giúp cho người nghiên cứu nắm vững các vấn đề phiền toái… ➼ Đọc thêm

Tử Vi áo bí - Hà Lạc Dã Phu Việt Viêm Tử

Tử Vi áo bí - Hà Lạc Dã Phu Việt Viêm Tử

Nhìn qua quyển sách dày như quyển tự điển, với tên đề, ta thấy tử vi sẽ ảo diệu bao nhiêu, sẽ ngăn chùn bước chân chập chững vào vườn hoa lý số của… ➼ Đọc thêm

Tử Vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

Tử Vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

Chúng ta dành một phút để tưởng niệm linh hồn cụ Vân Đằng Thái Thứ Lang đã tử nạn lưu thông, trước khi xem lại Tử Vi của người. Ta thấy tác phẩm của… ➼ Đọc thêm

Tử Vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

Tử Vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

Tôi được biết một sĩ quan QLVNCH đã thuộc làu các bài thơ trong quyển Tử Vi bổ túc này, mặc dù ông không biết Tử Vi là gì. Được hỏi lý do, ông… ➼ Đọc thêm

Tử Vi chỉ nam - Song An Đỗ Văn Lưu

Tử Vi chỉ nam - Song An Đỗ Văn Lưu

Đây là quyển sách lâu đời, ra đời năm 1934 và tái bản lần thứ 3 năm 1957, đến nay kể như tuyệt tích trên thương trường. Tác giả kể lại hoàn cảnh tin… ➼ Đọc thêm