cụ Quản Văn Chính

Lá số Tử Vi của cụ Phan Bội Châu

Lá số Tử Vi của cụ Phan Bội Châu

Đây là một lá số khác của cụ Phan Bội Châu, với ngày tháng xuất xứ từ cụ thầy bói Kế cho hay và do cụ Quản Văn Chính giải, xin cống hiến bạn… ➼ Đọc thêm

Cần thấu triệt những nguyên lý căn bản nào để đoán đúng một lá số Tử Vi

Cần thấu triệt những nguyên lý căn bản nào để đoán đúng một lá số Tử Vi

Tác giả: Cụ Quản Văn Chính (cử nhân Việt Hán) đăng trên tạp chí Khoa học Huyền bí. Mối tương quan giữa sao chính thủ mệnh và cung an Mệnh cùng bản Mệnh. Sao… ➼ Đọc thêm

Mệnh vô chính diệu có

Mệnh vô chính diệu có "Phi yểu tắc bần" không?

Tác giả: Cụ Quản Văn Chính, đăng trên tạp chí Khoa học Huyền bí. Trong số những độc giả đã gửi thư, tôi để ý nhất đến bác sĩ Hoàng Đình Hiển ở Quảng Ngãi.… ➼ Đọc thêm