853 lượt xem
bình luận

Số làm quan xưa và nay

Tác giả: Gs Hoàng Quân, đăng trên tạp chí Khoa học Huyền bí số 75

Số làm quan xưa và nay vốn được thể hiện rất rõ trong Khoa minh Lộc ám và Tử Vi cư Ngọ. Hiểu về các cách tính này sẽ giúp phần nào phán đoán được con đường thăng tiến của một người. 

Cách Khoa minh Lộc ám là gì?

Gọi là Khoa minh Lộc ám khi Hóa Khoa thủ mệnh, nhị hợp có Hóa Lộc hoặc Hóa Lộc thủ mệnh, nhị hợp có Hóa Khoa. Tỷ dụ: Tuổi Nhâm, Thái Dương, Thiên Lương ở Mão với Hóa Lộc. Liêm Trinh, Thiên Phủ ở Tuất. Với Hóa Khoa, mệnh lập tại Mão hay Tuất đều được cách Khoa minh Lộc ám.

Phân tích cách Khoa minh Lộc ám

Hi Di tiên sinh phú đoán rằng: “Khoa minh Lộc ám vì chí công khanh”. Giải nghĩa: Là người có cách Khoa minh Lộc ám làm tới Công khanh. Lại nói: “Khoa minh Lộc ám, tuần triệt võ xâm, bất kiến sát tinh, nhị hội Quyền Lộc, Tả Hữu, Xương Khúc, vị động công khanh chi quý” (Theo Tử Vi tinh nghĩa). Nghĩa là người có cách Khoa minh Lộc ám, không bị Tuần, Triệt, sát tinh nhập cung mà hội được Tả, Hữu, Xương, Khúc, Quyền, Lộc (Lộc Tồn) làm tới bậc công khanh. Chữ Nhập cung ở đây phải hiểu là Mệnh, Tài, Di, Quan và cung Nhị Hợp. Xét về xuất xứ câu trên Hi Di tiên sinh phát biểu sau khi được xem số cho khai quốc công thần nhà Tống. 

Câu dưới viết trong sách Tử Vi tinh nghĩa. Câu trên là lời đáp lại Tống thái tổ hỏi về bậc công khanh tại triều bấy giờ có cách gì giống nhau, chỉ dùng đoán cho các vị công khanh thôi. Vì không có cách Khoa minh Lộc ám, thuộc loại thượng đẳng thì làm sao có thể đứng tại triều đình được. Còn câu dưới dùng để đoán cho mọi loại người.

Các cách Khoa minh Lộc ám 

Sách Đông A Di sự viết: “Không phải tuổi nào cũng được hưởng cách Khoa minh Lộc ám”. Trong 10 hàng Can, thì các tuổi Giáp, Đinh, Kỷ, Canh không được hưởng cách này.

Có tất cả bao nhiêu cách Khoa minh Lộc ám trong Tử Vi?

Tuổi Ất, Nhâm, Quý, mỗi tuổi có 4 cách. Tuổi Bính, Mậu, Tân có 24 cách. Tổng cộng 84 cách. Mỗi cách tùy theo giờ sinh, tháng sinh, lại có một loại người, tức là một cách sinh ra 12 loại người. Tùy vào 6 Giáp chủ (tục gọi là con nhà Giáp), tuần thay đổi có thêm 6 loại người nữa. Thành ra cách Khoa minh Lộc ám có 1728 loại người. Sau đây là các cách Khoa minh Lộc ám theo tuổi.

Cách Khoa minh Lộc ám theo tuổi Ất, có 4 cách:

- Thiên Cơ, Hóa Lộc tại Ngọ, Tử Vi, Phá Quân, Hóa Khoa tại Mùi. Mệnh lập tại Mùi hay Ngọ.

- Thiên Cơ, Hóa Lộc tại Tý, Tử Vi, Phá Quân, Hóa Khoa tại Sửu. Mệnh lập tại Tý hay Sửu.

Cách Khoa minh Lộc ám theo tuổi Nhâm, có 4 cách:

- Thái Dương, Thiên Lương, Hóa Lộc tại Mão.
- Liêm Trinh, Thiên Phủ, Hóa Khoa tại Tuất. Mệnh tại Tuất hay Mão.
- Thái Dương, Thiên Lương, Hóa Lộc tại Dậu nhị hợp với Liêm Trinh
- Thiên Phủ, Hóa Khoa tại Thìn. Mệnh tại Thìn hay Dậu.

Cách Khoa minh Lộc ám theo tuổi Quý, có 4 cách:

- Thiên Cơ, Thái Âm, Hóa Khoa tại Thân, nhị hợp với Phá Quân
- Vũ Khúc, Hóa Lộc tại Tỵ. Mệnh lập tại Thân hay Tỵ
- Thiên Cơ, Hóa Khoa tại Dần nhị hợp với Vũ Khúc
- Phá Quân, Hóa Lộc tại Hợi. Mệnh lập tại Dần hay Hợi

Cách Khoa minh Lộc ám theo tuổi Bính, có 24 cách: vì Khoa đi với Xương, nên cứ mỗi vị trí của Xương nhị hợp với Thiên Đồng đi với Hóa Lộc lại hợp thành 2 cách. Với 12 cách vị trí của Xương, có 24 cách Khoa minh Lộc ám cho tuổi Bính.

Cách Khoa minh Lộc ám theo tuổi Mậu, có 24 cách: vì Khoa đi với Tham, nên cứ mỗi vị trí của Tả nhị hợp với Tham đi với Hóa Lộc lập thành 2 cách. Với 12 vị trí của Tả, có 24 cách Khoa minh Lộc ám cho tuổi Mậu.

Cách Khoa minh Lộc ám theo tuổi Tân, có 24 cách: vì Khoa đi với Khúc, nên cứ mỗi vị trí của Văn Khúc nhị hợp với Cự Môn đi với Hóa Lộc lập thành 2 cách. Với 12 vị trí của Khúc, có 24 cách Khoa minh Lộc ám cho tuổi Tân.

Thứ bậc của cách Khoa minh Lộc ám

Trong 84 cách, phân thành 2.880 loại người. Triệu thị đưa ra trường hợp kinh nghiệm mấy trăm năm của triều Tống, nghiên cứu số các quan chỉ ra như sau:  Muốn được tới công khanh, bộ sao thủ Mệnh không được bình hòa hay hãm địa. Hung sát tinh không nhập cung (Mệnh, Tài, Quan, Di) và cung nhị hợp của Mệnh.

 • Nếu được trọn bộ Tả, Hữu, Xương, Khúc, Quyền, Lộc Tồn, thêm Khôi, Việt, Hồng… càng hay. Đó là bậc 1 thượng đẳng. Chỉ có thể bớt đi 2 hoặc 3 sao, nhưng không được bớt Quyền.
 • Nếu được nửa bộ Tả, Hữu, Xương, Khúc, Khôi, Việt, thêm Quyền, Lộc Tồn.́ Đó là bậc 2, trung đẳng.
 • Được 2 trong 3 bộ Tả, Hữu, Xương, Khúc, Khôi, Việt trở lên. Thêm Quyền hoặc Lộc Tồn. Đó là bậc 3 thứ đẳng.
 • Được 1 trong 3 bộ Tả, Hữu, Xương, Khúc, Khôi, Việt trở lên. Hoặc 3 trong 6 cát tinh trên, thêm Quyền hoặc Lộc Tồn. Đó là bậc 4 hạ đẳng.

Các cách Khoa minh Lộc ám khác

Tuy nhiên Triệu thị không khẳng định rằng cứ phải được như trên mới làm đến công khanh, phải căn cứ vào số cát tinh nhiều hung tinh ít mà luận đoán. Toàn hung tinh, Tuần Triệt là số của tiểu lại (thư ký, giáo chức tiểu học, y tá…).

Kết luận về Khoa minh Lộc ám

Khoa minh Lộc ám là một trong những cách khó đoán nhất. Vì biến thành 84 cách khác nhau thành 2880 loại người. Căn bản của nó là người có học, nếu Khoa thủ Mệnh, nhất sinh phong lưu nếu Lộc thủ Mệnh. Giới hạn của nó là Tam công và sĩ thứ ở ẩn hoặc phong lưu sung túc. Người có Khoa minh Lộc ám thường có tài hoa, nhân phẩm hơn người và thường có địa vị xã hội cao.

Điểm lại kinh nghiệm qua các thời:

 • Đời Tống (Bộ Triệu thị minh thuyết Tử Vi kinh): 2 vua sáng nghiệp, 6 vương, 5 tể tướng, 25 hầu, 18 tam công, 21 vị đại tướng quân, 112 cửu khanh.
 • Đời Trần (Đông A di sự): 1 vua sáng nghiệp, 4 vương, 2 tể tướng, 7 hầu, 5 đại tướng quân, 18 tam công, 28 cửu khanh.
 • Các nhân vật từ 1950 đến giờ chúng tôi sưu tầm được: 1 thủ tướng, 5 bộ trưởng, 2 tướng, 4 tổng giám đốc, tổng cục trưởng, 20 bác sĩ, luật sư, thẩm phán, giáo sư đại học.
Thêm bình luận
bình luận:

  Bài viết khác
  Ngày xuân coi số

  Ngày xuân coi số

  Bởi thienphu
  Tháng Ba 13, 2020 · 12 min read

  Hạn tam tai

  Hạn tam tai

  Bởi thienphu
  Tháng Ba 01, 2020 · 6 min read