544 lượt xem
bình luận

Lá số Tử Vi của vua Lê Thái Tổ

Tác giả: cụ Thiên Lương, đã đăng trên Tạp chí Khoa học Huyền bí         

Thái Tổ khởi nghĩa tại đất Lam Sơn (Thanh Hóa) dòng dã 10 năm đánh đuổi quân Minh sau 13 năm đô hộ khai sáng cho một Triều đại gần 4 thế kỷ (360). Ngài trị vì được 6 năm và thọ có 49 tuổi (50 tuổi là lão, 49 tuổi là yểu).

Nói đến triều đại và công nghiệp của Thái Tổ, ai ai cũng phải công nhận là một triều đại chính thống có công đuổi xâm lăng lấy lại độc lập cho giang san đất nước. Sau này bao lần vật đổi sao rời hết Nguyễn đến Trịnh, rồi sau đến Tây Sơn vẫn lấy danh tiếng là phù Lê diệt tặc (Nguyễn hay Trịnh).

Vậy thời lá số của ngài hẳn là đặc biệt, thật đặc biệt Ngài tuổi Ất Sửu sanh ngày 6 tháng 8 giờ Tí. Vua Lê Thái Tổ sanh năm Ất Sửu, mệnh vô chính diệu được cách đặc biệt Mệnh Thân đồng cung, lập tại Dậu và cung Dậu này lại chính là 1 trong 3 cung tam hợp của cung tuổi (Tị, Dậu, Sửu). Vậy vua Lê Thái Tổ là người tin tưởng ở chánh nghĩa của mình, và trong trọn cuộc đời (vì cả Mệnh chủ về tiền vận, và Thân chủ về hậu vận cũng đều ở trong thế tam hợp của cung tuổi).

Thân, Mệnh đồng cung tại Dậu, vô chính diệu, không có một Không nào thủ mệnh hay chiếu. Đây là một cái mệnh đặc biệt, tuy vô chính diệu nhưng quả là đắc chính diệu. Kim Mệnh Âm Nam đắc Bạch Hổ Dậu cung cùng Phi Liêm, Phượng Các, Giải Thần đủ tư cách một nhà đại ái quốc, đại anh hùng cứu nước, cắn tăng chiến đấu, hăm hở dũng mãnh vô cùng.

Đối cung Cự Cơ, Lộc Tồn, Hóa Lộc là cả một cái thế cai trị độc đoán, thực dân bóc lột vững như thành đồng vách sắt. Nhưng nhìn vào thế cờ, Thái Tổ tuy là yếu, vẫn ở cái thế lợi là Kim khắc Mộc với bộ tứ hóa, mỗi vị đều có cái đắc dụng riêng như Khoa ở Ách (Tử Tướng ngộ Hình đắc Khoa khả giải) Kỵ ở Quan (Nhật Nguyệt đắc địa Thanh Long đắc Hóa Kỵ).

Trong 10 năm tranh đấu, 8 năm ở cung Ngọ bị khắc nhập cả thời gian lẫn không gian, tất nên nguy khốn vô cùng. May là người vô chính diệu gặp hạn Sát Phá Tham đắc địa nhưng đều bị kềm chế hết thẩy (Thất Sát ngộ Triệt, Phá Quân ngộ Tuần, Tham Lang ngộ Thiên Không) nên cứ cù cưa và phải chịu đựng sự gian lao, chờ thời cơ thuận lợi.

Phải nhờ qua đại vận ở Tỵ cung và cũng phải đến 2 năm trong vận hành mới thành công và ở ngôi được 6 năm. Ngài băng hà năm 49 tuổi.

Tam hóa liên châu ở Thìn phải công nhận là quý, là tấm Bảo Quốc huân chương cho người được cái hãnh diện mang nó đang đứng ở chỗ thanh thiên bạch nhật, ở Ách cung với Khoa giáp Quyền Lộc đã cứu Vương bao nhiều lần, nhất là trận bị bao vây ở Chí Linh tháng 4 năm Mậu Tuất hết lối thoát, nhờ có ông Lê Lai đổi áo, Vương mới trốn được.

Thiên Đồng là Phúc tinh đóng ở Phúc Đức là đúng cách, nhưng tại sao lại bị Tuần làm giảm cả bộ Tướng Ấn. Nó là uẩn khúc của Thái Tổ nhà Lê sau 10 năm chính chiếu, không muốn kéo dài việc can qua, sai sứ sang Tầu cầu phong. Nhưng vua nhà Minh không chịu, cứ bắt phải để con cháu nhà Trần làm vua nước Nam mới được. Năm lần bẩy lượt sự quy lụy đó đủ giảng cho thấy là Thiên Đồng Tướng Ấn bị Tuần là thứ cách.

Bình Định Vương thành công được là nhờ ở con Mã và Không Kiếp ở Hợi cũng ở ngay cung Phúc Đức. Nhất là mệnh của Vương lại là âm nam rất được Không Kiếp ở Hợi phò trợ, thêm Tả Hữu mà phục hồi (Mã Hợi đắc Tuần), Không Kiếp này đối với Vương quá ư nghiêm khắc, âu cũng cơ trời, với Mệnh vô chính diệu (phi bần tắc yểu). Nó đưa Vương đến chỗ vinh quang, nhưng nó không tha thứ cho cái mệnh quá ư mềm yếu đó, mặc dầu Bạch hổ (Kim tinh) làm nòng cốt, huống chi Tỵ cung lại là cái lò khắc nấu Kim mệnh.

Có phải là cái nghiệp của những nhà khai sáng cho mỗi Triều đại, sau khi đã bình định xong đất nước cứ hay hãm hại công thần, những người đã cùng mình vào sanh ra tử, nằm gai nếm mật để đưa mình lên địa vị tột đỉnh cao sang. Vua Lê Lợi cũng không thoát khỏi cái nghi ngờ quàng xiên ấy, nên đã giết oan 2 ông Trần Nguyên Hãn và Phạm Văn Xảo chỉ vì sự dèm pha của phường múa rối. Có lẽ đó cũng là luật thừa trừ của cán cân công lý thiêng liêng nên ngài phải chịu mất sớm 1 năm trước khi được đến cõi thọ.

Xét theo đại vận: các đại vận 12, 22, 32 đều không thuộc bộ tam hợp Tị, Dậu, Sửu cho nên ông Lê Lợi chưa làm nên công nghiệp gì, hoặc sống bôn ba lận đận. Ông Lê Lợi phất cờ khởi nghĩa năm 34 tuổi, phải lận đận suốt trong đại vận tại Ngọ. Rồi sang đến Đại vận 42 tuổi trở đi, cuộc kháng chiến mới bộc phát và tiến đến thành công, đó là đại vận tại Tị, trong thế tam hợp với tuổi. Trong 1 năm đầu của đại vận này, ông Lê Lợi đuổi được hết quân Minh, rồi lên ngôi. Ông ở ngôi được 6 năm thì mất, 2 năm kháng chiến thành công và 6 năm làm vua, tức là 8 năm trong đại vận tại Tị, quả nhiên đại vận tại một cung tam hợp với cung tuổi, là đại vận hứng khởi nhất trong đời. Nên ghi thêm rằng cung mệnh là cung tam hợp của cung tuổi, là được bộ Long, Phượng, Hổ, Cái, tức bộ sao vua.

Thêm bình luận
bình luận:

  Bài viết khác
  Lá số Tử Vi của cụ Nguyễn Thái Học
  Lá số danh nhân

  Lá số Tử Vi của cụ Nguyễn Thái Học

  Bởi thienphu
  Tháng Ba 03, 2020 · 9 min read

  Lá số Tử Vi của cụ Nguyễn Đình Chiểu
  Lá số danh nhân

  Lá số Tử Vi của cụ Nguyễn Đình Chiểu

  Bởi thienphu
  Tháng Ba 02, 2020 · 9 min read

  Lá số Tử Vi của bác sỹ Tôn Dật Tiên
  Lá số danh nhân

  Lá số Tử Vi của bác sỹ Tôn Dật Tiên

  Bởi thienphu
  Tháng Ba 02, 2020 · 12 min read