Một lá số, hai cuộc đời: Mệnh có Nhật, Nguyệt và sự giải đoán của Thần Khê Định Số
Bởi thienphu
Tạp chí Khoa học Huyền bí

Một lá số, hai cuộc đời: Mệnh có Nhật, Nguyệt và sự giải đoán của Thần Khê Định Số

Bài của Đông Nam Á - Trần Việt Sơn giới thiệu, đăng trên tạp chí Khoa học Huyền bí số 74-F-1. Câu chuyện sau đây, chúng tôi có biết hồi năm 1960, lúc cùng… ➼ Đọc thêm

Thần Khê Định Số - Giải thích những câu phú đoán trong một số trường hợp
Bởi thienphu
Tạp chí Khoa học Huyền bí

Thần Khê Định Số - Giải thích những câu phú đoán trong một số trường hợp

Bài của cụ Đông Nam Á – đăng trên tạp chí Khoa học Huyền bí số 74-G-2. Chúng tôi được biết cụ Đông Nam Á thường sử dụng Thần Khê Định Số để đoán… ➼ Đọc thêm

Bài thơ đề tựa cuốn Thần Khê Định Số của Lê Quý Đôn
Bởi thienphu
Tạp chí Khoa học Huyền bí

Bài thơ đề tựa cuốn Thần Khê Định Số của Lê Quý Đôn

Bài của cụ Đông Nam Á, đăng trên tạp chí Khoa học Huyền bí số 74-H-2. Chúng tôi xin trình bầy sau đây bài thơ đề tựa cuốn Thần Khê Định Số của bảng… ➼ Đọc thêm

Ông bói Lợn đoán số Tử Vi...sai mặc dù đã nắm Thần Khê Định Số trong tay
Bởi thienphu
Tạp chí Khoa học Huyền bí

Ông bói Lợn đoán số Tử Vi...sai mặc dù đã nắm Thần Khê Định Số trong tay

Bài của cụ Đông Nam Á, đăng trên tạp chí Khoa học Huyền bí số 74-H-1. Chúng tôi có yêu cầu ông Đông Nam Á cứ tiếp tục viết ra những trường hợp có… ➼ Đọc thêm

Thần Khê Định Số: Tử, Phủ đồng cung hội Quyền, Lộc, Tướng, Ấn nhưng vẫn...không ăn
Bởi thienphu
Tạp chí Khoa học Huyền bí

Thần Khê Định Số: Tử, Phủ đồng cung hội Quyền, Lộc, Tướng, Ấn nhưng vẫn...không ăn

Bài của cụ Đông Nam Á, đăng trên Tạp chí Khoa học Huyền bí số 74-L-1. Xin mách quý bạn một mánh lới của vài nhà đoán quẻ để phòng sẵn lúc thân chủ… ➼ Đọc thêm

Kinh nghiệm Tử Vi: Phá Quân Thìn đụng độ Phá Quân Tuất
Bởi thienphu
Tạp chí Khoa học Huyền bí

Kinh nghiệm Tử Vi: Phá Quân Thìn đụng độ Phá Quân Tuất

Bài của cụ Đông Nam Á, đăng trên tạp chí Khoa học Huyền bí số 74-L-1. Kể lại câu chuyện này, tôi chỉ có ý muốn nêu rõ một vài nhận xét trong việc… ➼ Đọc thêm

Cụ Hoàng Hạc trả lời bạn đọc
Bởi thienphu
Tạp chí Khoa học Huyền bí

Cụ Hoàng Hạc trả lời bạn đọc

Tổng hợp 4 bài đăng của cụ Hoàng Hạc (tức học giả Nguyễn Duy Cần) trên các số báo của Khoa học Huyền bí Đăng trên số 23 Cụ Hoàng Hạc đa đoan công việc,… ➼ Đọc thêm

10 điều tâm niệm khi giải đoán lá số Tử Vi
Bởi thienphu
Tạp chí Khoa học Huyền bí

10 điều tâm niệm khi giải đoán lá số Tử Vi

Bài của Gs Lê Trung Hưng, đã đăng trên tạp chí Khoa học Huyền bí số 74 Đọc bài của giáo sư Lê Trung Hưng viết về các bí quyết để đoán về cung… ➼ Đọc thêm

10 kinh nghiệm sát thủ của Tử Vi
Bởi thienphu
Tạp chí Khoa học Huyền bí

10 kinh nghiệm sát thủ của Tử Vi

Bài của Gs Lê Trung Hưng, đăng trên tạp chí Khoa học Huyền bí 74-L-1 và 74-L-2. Sách Tử Vi mỗi ngày càng nhiều nhưng ý nghĩa các sao vẫn thấy không thấy thêm… ➼ Đọc thêm

10 điều soi sáng cho khoa nghiệm lý Tử Vi
Bởi thienphu
Tạp chí Khoa học Huyền bí

10 điều soi sáng cho khoa nghiệm lý Tử Vi

Bài của Gs Lê Trung Hưng, đăng trên tạp chí Khoa học Huyền bí số 74-F-1 và 74-G-1 Giáo sư Lê Trung Hưng là một nhà nghiên cứu về khoa Tử Vi. Ông thâu… ➼ Đọc thêm