Đương số: Tín Lê

Lá số này được để ở chế độ công khai: thông tin về lá số sẽ được xuất hiện trong Thư viện lá số.
Thông báo:
- Từ nay tới 30/05/2020, khi đăng ký tài khoản và tạo lá số, bạn sẽ được các thầy và cộng tác viên của laso.tv luận giải miễn phí. Do lượng lá số đang khá nhiều, có thể bạn phải chờ một thời gian.
- Trong thời gian đó, sao bạn không Tự học Tử Vi qua khóa Tử Vi Sơ Cấp: Tự xem lá số Tử Vi chỉ sau 01 tuần học. Một lần học, cả đời sáng suốt. Xem ngay!
Về lá số này
xem: 3
luận giải: 1
chia sẻ link của lá số
chia sẻ ảnh của lá số
Download
Mô tả
Công cụ

Thêm luận giải
1 luận giải của lá số này:
ThayBay 2021-09-12 20:40:11
Là người chính nhân, công không cao nhưng là người quân tử. Học hành cao, học sâu hiểu rộng. Phải lao vào môi trường xã hội để tích lũy thêm kinh nghiệm cho bản thân. Nhưng không hợp thời, không nắm hết được cơ hội khi thời cơ mang đến cho mình.